Friday, July 31, 2009

Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!

Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn đang cãi cọ với người chồng mới.
Ông chồng bèn săm soi vợ : "Cô chẳng phải là người đứng đắn ... Nếu không thì cô đâu có lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất."

Vợ gật gù: "Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!"

No comments: