Friday, July 31, 2009

Không hiểu ý tốt

Một ông đang phóng xe trên đường, thì thấy người phụ nữ lái chiếc xe chạy ngược chiều, hét to:
- Heo!
- Ông này lập tức trả miếng.
- Chó !
Chưa kịp hả hê vì tài đối đáp nhanh của mình, xe của ông ta đâm sầm vào một con heo lớn nằm giữa đường.
Bài học rút ra: "Nếu người đàn ông bị phụ nữ chửi rủa thì cố nghe xem họ nói về cái gì".

No comments: