Friday, July 31, 2009

Con của ai.

Hai vợ chồng ra toà ly dị, nhưng quan tòa chưa phán xử được ai sẽ nuôi con vì cả hai đều muốn cậu con trai ở với mình.
Vợ nói mình đã sinh ra đứa bé nên có quyền nuôi.
Còn anh chồng khi được hỏi, anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
"Thưa quan toà, nếu tôi cho 1USD vào cái máy bán nước giải khát tự động, lon COCA COLA rớt ra thì cái lon đó là của tôi hay của cái máy ?"

No comments: