Monday, October 27, 2008

Vì 1 chuyện muôn thuở Phở nhiều nước hơn cơm

Chưa đi chưa biết Nha Trang Đi rồi mới biết họ sang hơn mình Sáng tắm biển, chiều tắm sình có cái hồ nho nhỏ cho mình rửa chân Chưa đi chưa biết Vũng Tàu Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta Sáng tắm biển, chiều mát xa Có gà móng đỏ thả ra... đá liền. Chưa đi chưa biết Đồ Sơn Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà Đồ nhà tuy có hơi già Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn. Chưa đi chưa biết Hòn Chồng Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng Hòn Ông là hòn của chung Hòn chồng tuy nhỏ nhưng mà của em. Ai cũng thích ăn cơm Nhưng lại thèm ăn phở Vì 1 chuyện muôn thuở Phở nhiều nước hơn cơm

No comments: