Monday, October 27, 2008

Sau lần đó mình chẳng bao giờ nhìn thấy ông đâu cả!!!

Trích nhật kí 1 đứa nào đó "Bỗng nhiên giờ mình cảm thấy nhớ ông quá.Hồi nhỏ mình với ông hay đùa thật vui.Vui nhất là cái lần ông đang ngủ mình lấy gối bịt chặt vào mặt ông, ông còn đùa lại giẫy đạp liên tục. Sau lần đó mình chẳng bao giờ nhìn thấy ông đâu cả!!!

No comments: