Monday, October 27, 2008

Ngọc hoàng hỏi ông VN khi tới Trung Quốc dự thế vận hội

Ngọc hoàng hỏi ông VN khi tới Trung Quốc dự thế vận hội: Tại sao thể thao Việt Nam lại có thể kém thành tích tới vậy? Ông bật lại ngay: bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như: Cưỡi ngựa xem hoa, Qua cầu rút ván, Đè đầu cưỡi cổ, ném đá giấu tay, Ăn cháo đá bát, Thọc gậy bánh xe, Gắp lửa bỏ tay người , Ngậm máu phun người, Thừa gió bẻ măng, Thừa nước đục thả câu, Tát nước theo mưa, Theo đóm ăn tàn, Theo voi ăn bã mía, Bắt cá hai tay, Lên voi xuống chó... Ngọc hoàng... Choáng !!! ừh Mi nói đúng.

No comments: