Monday, October 27, 2008

Nị chửi ngọ, đồ mất dại

Nắm tay chuyện nhỏ, hun mỏ chuyện thường, lên giường chuyện lớn, wá trớn sập giường. Ngọ ái nị, nị ái ngại, nị bỏ chạy, ngọ níu lại, nị đánh ngọ, ngọ ôm đại, nị chửi ngọ, đồ mất dại

No comments: