Monday, October 27, 2008

Các bạn đi xe gì vậy ????

Quy định mới về vòng ngực của bộ y tế đã được triển khai thành Thông tư XX/2008-TT/YT: "phụ nữ mặc áo ngực cỡ A70 đi xe Chaly, A75-A80 đi Wave-Dream, B75-B80 đi SH-PS-LX, mặc áo ngực cup C trở lên đi Harley, không có áo ngực đi... xe đạp điện - các bạn đi xe gì vậy ????

No comments: