Wednesday, September 3, 2008

Thà hôn em để bị tát còn hơn đứng nhìn thằng khác hôn em

Thà hôn em để bị tát còn hơn đứng nhìn thằng khác hôn em Nếu không có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy Nếu tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn tiền điện !Hãy sống để được chết một lần. Tiếng em như tiếng trâu thở….anh nghe mà vãi cả linh hồn. Đời là... cái đinh Tình là... cái que Bố vợ là... con gà què Ngo nghoe anh đập chết

No comments: