Wednesday, September 3, 2008

sao cho con yêu được người con lấy

Có một anh chàng ngày nào cũng đi nhà thờ, mỗi lần anh ta chỉ cầu nguyện một câu thôi rồi đứng dậy ra về. Người ta nghe được anh ta cầu như sau: "Con quì lạy Chúa trên trời ...sao cho con lấy được người con yêu..." Nguyện ước của anh ta được thành sự thật, anh ta đã lấy được người anh ta yêu. Một năm sau, anh ta lại đi nhà thờ và cũng chỉ cầu nguyện có một câu thôi rồi đứng dạy ra về. Lần này, anh ta cầu nguyền rẳng: "Con quì lạy Chúa trên trời .... sao cho con yêu được người con lấy

No comments: