Wednesday, September 3, 2008

Em xin lỗi, e đã thương anh Hùng

Năm đó Cu Tí học lớp 9, Cu Tí có thương một cô nàng học lớp 7, Cu Tí chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường.... Nhưng có ngờ đâu...sau 2 năm ở lại lớp....nàng vẫn là học sinh lớp 7.....Cu Tí bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời : "Em xin lỗi, e đã thương anh Hùng học lớp 5 !

No comments: