Wednesday, September 3, 2008

Bóp Đít Cô..

Trong giờ học Anh văn, cô giáo cho học sinh tập giao tiếp và báo cáo. Tí quay sang hỏi Tèo: - Cậu thik loại nhạc gì........ -Pop còn cậu? - Disco - Vậy chúng mình ghi vào báo cáo đi - Nhưng mà viết thế nào? - Tớ cũng không biết . Hay mình cứ ghi phiên âm đi. - Tí gật gù và ghi vào báo cáo : " Thể loại nhạc ưu thích : Bóp Đít Cô..

No comments: