Tuesday, August 5, 2008

Đàn ông sau khi cưới vợ

Tại sao đàn ông sau khi cưới vợ thường béo hơn lúc còn độc thân? Lúc độc thân: Người đàn ông về nhà buổi tối, chạy vào bếp mở tủ lạnh nhìn, chán nản leo lên giường ngủ. Sau khi có vợ: Người đàn ông về nhà buổi tối, nhìn lên giường ngủ, chán nản chạy ra bếp lục tủ lạnh.

No comments: