Saturday, July 26, 2008

Thằng ôn kia, đừng có rung thang nữa

Tai nạn. Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường. Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn. Một công nhân leo trên thang rơi từ 20m xuống đất. Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên : - Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ? - Em A giơ tay : thưa cô vì chú công nhân không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a. - Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ? - Em B: Thưa cô có thể chú ấy bị cảm . - Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Cu Tí, em nghĩ sao ? - Chú ấy ngã vì quát em ! Chắc chắn thế. - Thế là thế nào ? Chú ấy quát em khi nào ? - Trước lúc ngã. Chú ấy bảo: “Thằng ôn kia, đừng có rung thang nữa”

No comments: