Saturday, July 26, 2008

Thế không phải là hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất sao?

Chuyên gia tư vấn tình yêu hỏi cậu khách hàng trẻ tuổi: Thế nào, lời khuyên của tôi về chuyện hôn bạn gái vào lúc cô ta bất ngờ nhất có giúp ích gì cho cậu không? - Quỷ tha ma bắt nhà ông! Bị cốc lia lịa vào đỉnh đầu chứ ích gì. - Ô hay! Cậu rúc vào đâu mà ăn cốc trên đỉnh đầu? - Thế không phải là hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất sao?

No comments: