Monday, July 14, 2008

Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài... - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn. - Học sinh : Thưa cô ! Có chắc là thế không ạ? - Cô giáo : Chắc chắn !

No comments: