Saturday, July 26, 2008

Đáng đời anh chưa, đáng đời anh chưa

Hai giám khảo Sao Mai điểm hẹn nói chuyện với nhau:
- cái con bé giọng khàn khàn hát cũng được, chỉ tội diễn xuất kém quá, ai lại cứ tới câu “..nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai”, nó chỉ tay luôn vào đùi mình mà gào lên....!
- còn cái con bé mặc váy ngắn kia mới tệ, kết thúc bài “ Tan trường” nó quay 1 vòng, váy tung lên mà chỉ tay vào ban giám khảo cứ “ đáng đời anh chưa, đáng đời anh chưa "

No comments: