Tuesday, July 22, 2008

Hội toàn những người ở bẩn

Tại Mỹ, người ta thành lập một hội toàn những người ở bẩn. Vì số người ở bẩn ít nên hội này đăng báo thu nhập thành viên mới. Một thanh niên vì ở xa nên viết thư đến hội bẩn xin ra nhập. Trong thư anh ta viết : Tôi thiết tha xin ra nhập hội bẩn của các ngài và bằng chứng ở bẩn của tôi là lá thư này viết trên tờ giấy đi toilet đã dùng rồi của tôi. Sau lá thư anh ta nghĩ bụng mình ở bẩn thế này chắc chắn sẽ được nhận vào hội. Được một tuần sau anh ta nhận được thư phúc đáp của hội bẩn. Thư viết rằng : Chúng tôi rất thông cảm với nguyện vọng của ngài nhưng rất tiếc không thể thu nhập ngài vào hội được vì trong hội chúng tôi sau khi đi toilet xong không ai dùng giấy toilet cả.

No comments: