Monday, July 14, 2008

Học làm gì cho đầu to mắt trố.

Học làm gì cho đầu to mắt trố. Về lấy vợ cho dân số tăng nhanh. 2.Cứ vui chơi cho hết thời trai trẻ. Mai về già lặng lẽ đạp xích lô. 3.Thu đi để lại lá vàng. Anh đi để lại cho nàng thằng cu. 4. Gió mùa thu anh ru em ngủ Em ngủ rồi anh cạy tủ anh đi. 5. Sông cầu nước chảy lơ thơ Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi6. Ốm thì đẹp Mập thì dễ xương Lòi xương thì dễ mến. 7.Má ơi đừng gả con xa Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần Má ơi đừng gả con gần Con qua xúc gạo nhiều lần má la. 8. Gió đưa bụi chuối sau he`. Giỡn chơi chút xíu ai dè có con !!!

No comments: