Tuesday, July 22, 2008

Chiều hôm đó anh đào ngũ.

Ngày đầu tiên khi Cu Tí nhập ngũ nguời ta phát cho cậu một cái lược. Ngày hôm sau, họ cắt hết cả tóc của cậu. Ngày thứ ba quân đội phát cho Cu Tí cái bàn chải đánh răng. Ngày kế tiếp, bác sỹ quân y nhổ mất của anh mấy cái răng. Ngày thứ năm, Cu Tí được phát một cái quần đùi... chiều hôm đó anh đào ngũ.

No comments: