Monday, July 14, 2008

Bạn thế nào??? :|

Nếu bạn chạy đua với "cầm thú" bạn sẽ thắng hay thua??? - nếu thắng ~> bạn còn hơn cả cầm thú :-? - nếu thua ~> bạn thậm chí không bằng cầm thú :-s - nếu bạn chạy bằng ~> bạn đúng là không khác gì cầm thú :-j Bạn thế nào??? :|

No comments: