Monday, July 14, 2008

À! Anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi.

Một người phụ nữ với 12 đứa trẻ tuổi từ 1 dến 12 tới toà án để kiện người chồng đã bỏ nhà ra đi. -Anh ta rời bỏ cô lúc nào? quan toà hỏi. Người mẹ mệt mỏi đáp: -Từ mười năm trước! Vị quan toà bối rối: -nếu anh ta đã bỏ đi mười năm trước, những đứa trẻ này từ đâu mà ra? Người phụ nữ nói: -À! Anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi.

No comments: