Monday, June 16, 2008

Vú mẹ hôm nay sao có mùi thuốc lá và rượu

Bà mẹ trẻ đang chuẩn bị cho con bú, bổng nhiên đứa bé giãy đùng đùng không chịu bú, mẹ nó liền hỏi" sao vậy con", Đứa bé trả lời " Vú mẹ hôm nay sao có mùi thuốc lá và rượu vậy," Cái đó mày đi hỏi ba mày chứ sao lại hỏi tao"

No comments: