Friday, June 27, 2008

Tao mà biết thằng nào tát tao thì tao đập cho vỡ mặt

Trên 1 chuyến tàu: gồm có 1 cô gái xinh đẹp, 1 bà già và 3 anh chàng. Khi đi qua đường hầm, bỗng có tiếng "chụt" rồi "bốp" vang lên. Bà già nghĩ "Bọn trẻ bây giờ ghê thật!" ,cô gái nghĩ "Sao bà già ấy được hôn mà mình không được nhỉ?" ,Anh chàng thứ nhất nghĩ "Tí nữa qua đường hầm sau mình sẽ hôn tiếp!" ,Anh chàng thứ hai nghĩ "Đứa nào mà hôn tao nữa thì tao tát cho gãy hết răng!" ,Anh chàng thứ ba nghĩ "Khốn khiếp! Tao mà biết thằng nào tát tao thì tao đập cho vỡ mặt" !!!!

No comments: