Friday, June 13, 2008

Nó cho thấy uống rượu sẽ trị được giun.

Trong lớp cai rượu dành cho những người nghiện, nữ bác sĩ muốn nêu một ví dụ để học viên có thể ý thức được tác hại của rượu. Cô cho một con giun đất vào ly đựng nước, và một con giun khác vào một ly đựng rượu mạnh. Chỉ ít phút sau, con giun đất trong ly rượu mạnh đã chết. Bác sĩ hỏi: - Các bạn rút ra kết luận gì qua điều đã thấy ? Một tay nghiện rượu đáp: - Nó cho thấy uống rượu sẽ trị được giun.

No comments: