Friday, June 27, 2008

Không đâu thưa ông, tiền đánh bài thì tôi có rồi ạ.

Trong sòng bạc, một người đàn ông tàn tạ đến gần một quý ngài ăn mặc sang trọng: - Thưa ông, đã ba hôm nay tôi chưa được ăn, xin ông giúp cho. Ngài nọ cau mày: - Được, tôi sẽ cho ông 10 đôla, nhưng làm sao tôi biết chắc được ông không dùng số tiền này để đánh bài? - Không đâu thưa ông, tiền đánh bài thì tôi có rồi ạ.

No comments: