Sunday, June 1, 2008

không cho phép họ hàng lấy nhau đâu!

Hai vợ chồng cãi nhau, cô vợ gào lên: - Tôi mà biết anh tồi tệ đến nước này thì thà tôi lấy quỷ còn hơn. Chồng: - Luật Hôn nhân không cho phép họ hàng lấy nhau đâu!