Friday, June 27, 2008

Có gì lạ không

Vợ: Sao anh hay lấy ảnh của em trong ví ra nhìn hoài vậy?Có gì lạ không? Chồng: khi anh có những phiền phức trong cuộc đời, anh lấy ảnh của em ra nhìn là anh hết lo lắng ngay Vợ: (tưởng bở )Vậy ah hihi . Hình ảnh em là một khích lệ cho tinh thần anh phải không? Chồng: Đúng vậy, khi nhìn ảnh của em anh tự an ủi là con vợ như vậy mà anh còn chịu được thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa (nói xong chạy mất, không thì ... )

No comments: