Friday, June 13, 2008

Đang bị lật ngửa trong hang

Có hai con rùa đi vào trong hang, một lúc sau chỉ có mỗi con rùa đực đi ra ngoài, thấy thế một con cá đang bơi dưới nước liền hỏi: - Anh rùa ơi! Chị rùa đi đâu mà không ra cùng anh? Rùa đực trả lời: - Đang bị lật ngửa trong hang làm sao mà ra cùng với tôi được. - ????

No comments: