Wednesday, May 7, 2008

Xuất khẩu sang Singapo

Một thằng Singapo nói chuyện với một chú Việt Nam. Chú Việt Nam hỏi: - Sao anh thấy nước các chú sạch thế, đi bộ ngoài đường cả ngày trời mà chẳng tìm thấy bã kẹo cao su nào cả? Thằng Singapo đáp: - Àh, keo cao su bọn tao ăn xong, xuất khẩu sang Việt Nam để làm bao cao su rùi ! Đến lượt thằng Singapo hỏi lại: - Sao anh thấy nước các chú đông người thế, không thực hiện kế hoạch hoá gia đình àh? vào thăm giường của thằng Việt Nam đố tìm được cái bao cao su nào là sao? Chú Việt Nam đáp: - Àh, bao cao su bọn tao dùng xong, xuất khẩu sang Singapo để làm kẹo cao su rùi!!!

No comments: