Saturday, May 17, 2008

ậu đe doạ kiểu đấy thì càng không nhé!!!

Hai đứa bé ăn ở nhà trẻ.Thằng bé có 1 miếng sôcôla, đứa bé gái nịnh hót : -Cho tớ một miếng kẹo đi ..... -Không -Đi, cho tớ một miếng thôi, rồi tớ sẽ cho cậu một cái hôn.... -Không, cậu đe doạ kiểu đấy thì càng không nhé!!!

No comments: