Saturday, May 17, 2008

Thưa bác sĩ, tôi ấn ở đây nó đau

Thưa bác sĩ, tôi ấn ở đây nó đau (bệnh nhân ấn vào hông), ở đây cũng đau (anh ta ấn vào ngực), ở đây, ở đây nữa cũng đau (ấn vào chân, vào vai), ấn đâu cũng đau hết. Tôi bị bệnh gì vậy? Bác sĩ khám kỹ lưỡng rồi nói: - Anh bị đau ngón tay!

No comments: