Monday, May 5, 2008

Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ !!!

Hai con rắn độc bò đi dạo, một con quay qua hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc! Con thứ nhất lại hỏi: - Tụi mình có đúng thật là thật là rắn độc không ? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc! Chúng ta là loại rắn cực độc trên thế giới này! Cắn một phát là toi ngay ! À mà này sao mày hỏi hoài vậy ?! - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ !!!

No comments: