Saturday, May 17, 2008

A Soẻn bị cảnh sát giao thông thổi phạt

A Soẻn bị cảnh sát giao thông thổi phạt, kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về lồn... zồi ló chuyển ngộ từ lồn nhỏ qua lồn lớn, tới cái lồn lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, lồn nhỏ còn đỡ lông, chớ lồn lớn hả, nó lông wá trời lông ....

No comments: