Wednesday, May 7, 2008

Nàng thủ thỉ với chàng rằng

Nàng thủ thỉ với chàng rằng : "Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả tờ 5$ xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé" - Chàng : "Uhm, em iu của canh, hi hi". Tối đó chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái, và cô thả tờ 5$ xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu cũng không thấy chàng trai bò lên, cô bèn nhìn ra cửa và hỏi : "Anh ơi, sao không lên ?" - Chàng trai : "Anh đang tìm tờ 5$ kẻo phí" - Cô gái : "Thôi lên đi ông ơi, em cột dây kéo nó lên rồi".

No comments: