Saturday, May 10, 2008

Nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy

Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình ông dán đầy bông băng, ông vừa bước vào lớp đã nghe cô kể tội con mình: - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi thấy con rùi đập một nhát, chảy cả máu tay. - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc, nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy

No comments: