Thursday, May 29, 2008

Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo.

CARLSBERG : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
HEINEKEN : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo.
HALIDA : HÃy LIều Đi Anh
HUDA: Hãy Uống Đi Anh (Xuôi), Anh Đã Uống Hết (ngược).
BIVINA : Bịnh Vì Nàng.
CASTROL : Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (xuôi), Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều(ngược)
MARLBORO : Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm.
HERO : Hôn Em Rồi Ói.
VEDAN : Vì Em Đời Anh Nghèo

No comments: