Thursday, May 29, 2008

Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào

Trong quán nhậu, hai khách gọi anh bồi bàn: - Anh ơi! Cho thêm hai đĩa thịt dê nhé! Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán kêu: - Cho tôi hai đĩa thịt chó nhé! Anh bồi hướng vào bếp kêu: - Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào

No comments: