Saturday, May 17, 2008

Ba điều trong đời

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : + Thời gian + Lời nói + Cơ hội .Ba điều trong đời không được đánh mất : + Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thực .Ba thứ có giá trị nhất trong đời : + Tình yêu + Gia Đình + Bạn bè .Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : + Giấc mơ + Tài sản + Thành công .Ba điều làm nên giá trị một con người : + Siêng năng + Chân thành + Thành đạt .Ba điều trong đời làm hỏng một con người : + Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ.^^

No comments: