Wednesday, May 28, 2008

bố đã giặt bằng tay rồi".

Hai vợ chồng BearMoscow quyết định sẽ dùng mật mã để ám chỉ "chuyện ấy", nhằm tránh cho các con biết. Họ quyết định dùng từ "máy giat". Một hôm, BearMoscow nói với cô con gái 5 tuổi của mình: "Hãy đi nói với mẹ là bố cần giat do". Cô con gái chạy đi kể với mẹ, bà mẹ liền nói: "Bảo với bố là không giat do bây giờ vì chiếc máy đang bị treo băng đỏ". Cô bé lại chạy đi báo với BearMoscow Mấy ngày sau, bà mẹ nói với con: "Đi bảo bố là bây giờ bố có thể giat do được rồi". Cô bé chạy đi, rồi quay lại và tuyên bố: "Bố bảo không cần đến máy giat nữa, bố đã giat bằng tay rồi".

No comments: