Wednesday, May 28, 2008

Anh bị đau ngón tay!

Một bệnh nhân bị căn bệnh lạ đã đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện được bệnh. Một hôm anh ta đi đến khám tại 1 bác sĩ khác. Bệnh nhân ấn vào hông "Thưa bác sĩ, tôi ấn ở đây nó đau". Anh ta ấn vào ngực "ở đây cũng đau" , Anh ta ấn vào chân, vào vai " ở đây, ở đây nữa cũng đau". ấn đâu cũng đau hết. Tôi bị bệnh gì vậy? Bác sĩ khám kỹ lưỡng rồi nói: - Anh bị đau ngón tay!

No comments: