Monday, April 28, 2008

No idea

Một anh chàng biết tiếng Anh “lõm bõm”, đi du lịch ở Mỹ. Buổi sáng vừa bước ra khỏi khách sạn, anh ta thấy một đám cưới đi qua. Lấy tay khều một người đang đứng xem anh ta hỏi: - Who? Người kia trả lời: - No idea. Anh ta đi thăm thú nhiều nơi. Ðến chiều, khi về gần đến khách sạn thấy một đám tang đi ngang anh ta lại hỏi một người đang đứng xem: - Who? Người đứng xem lại trả lời: - No idea. Anh ta lẩm bẩm: Tội cho cái anh chàng "No Idea" mới đám cưới hồi sáng giờ đã chết rồi.

No comments: