Monday, April 28, 2008

ăn trộm trái cây của vua

Có 3 thằng ăn trộm trái cây của vua bị bắt, Vua phán tội: thằng nào nuốt đc trái mình ăn trộm mà ko cười thì đc tha. Thằng đầu nuốt hoài không đc trái quýt-->chém, thằng thứ 2 nuốt trái nho xong cười--> chém. Hai thằng gặp nhau trên thiên đàng, thằng thứ nhất chữi thằng thứ 2: "có mỗi trái nho nuốt không xong", thằng kia: "tao nuốt xong rồi đó chứ, tại tao quay qua thấy thằng kia đang cầm trái xầu riêng"

No comments: