Thursday, April 24, 2008

Mẹ em nhìn và đã ngất đi!!

Các em vẽ tranh theo trường phái ấn tượng, nghĩa là khi vẽ xong, người xem không thể quên bức tranh ấy, họ suy nghĩ nhiều về nó và nó có thể gây chấn động mạnh với họ... Nào, bây giờ em nào có thể vẽ thử? Một cậu bé xung phong, cậu lấy cục phấn chấm một chấm lên bảng rồi quay về chỗ ngồi. - Đây là tranh ấn tượng ư? Em hãy giải thích xem? - Thưa thầy, hằng tháng chị em thường chấm lên tờ lịch. Tháng vừa rồi không thấy chị em chấm lên đó, mẹ em nhìn và đã ngất đi!!

No comments: