Thursday, April 24, 2008

Giảng viên y khoa lên lớp

Một giảng viên y khoa lên lớp dạy giờ "Quan sát". Ông ta lấy ra một cái lọ chứa chất lỏng màu vàng và nói: "Cái này là nước tiểu. Để trở thành bác sĩ, các bạn phải có cảm quan về màu sắc, mùi vị, phải nhìn và nếm". Nói xong, ông thầy nhúng ngón tay vào lọ và đưa vào miệng. Cả lớp nhìn thầy đầy kinh ngạc. Phần vì sợ thầy và phần vì muốn chứng tỏ là mình cũng sẵn sàng cho khoa học, họ lần lượt bắt chước làm như thầy. Khi sinh viên cuối cùng làm xong, giảng viên lắc đầu ngao ngán: "Nếu các trò quan sát tinh ý, sẽ thấy tôi nhúng ngón tay trỏ vào lọ nhưng đưa ngón tay áp trỏ vào miệng".

No comments: