Thursday, April 24, 2008

Cu mọc trước mặt

Con voi đi qua con lạc đà, bỗng cười âm lên: - Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Vú mọc trên lưng . Con lạc đà cú, chửi lại con voi: - Còn hơn cái loại mày. Cu mọc trước mặt

No comments: