Thursday, April 24, 2008

còn kẹt 2 bánh xe ở ngoài nè.....

1 thằng bé 3 tuổi một hôm tắm chung với ba nó nhìn thấy cái ấy của ba , nó hỏi :" cái gì vậy ba?". "đây là cái xe hơi..." "vậy của con là xe gì vậy ba?". "là xe đạp " ba nó trả lời. hôm sau tắm chung với mẹ nó , thấy cái ấy nó cũng hỏi:"cái gì vậy má?" "đây là cái garage.." má nó trả lời. một hôm khi đi ngang qua phòng ba má nó thấy ba má đang làm chuyện ấy nó lại hỏi: ba má đang làm gì vậy? ba nó trả lời : "ba đang cho xe hơi vào garage". nó mới nói : "ba cho con gởi ciếc xe đạp với." ba nó trả lời : "không được đâu , garage chật lắm , còn kẹt 2 bánh xe ở ngoài nè.....

No comments: