Thursday, April 24, 2008

Cô biết rồi còn hỏi!

Mary hay đi ngang qua một tiệm bán thú nuôi. Có một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên: Ê, cô kia! Mary quay lại hỏi: Gì? - Cô xấu hoắc! Mary rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên: Ê, cô kia. Cô xấu hoắc! Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì Mary không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với chủ tiệm: Con vẹt này xúc phạm tôi. nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện! Hôm sau, Mary đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên: Ê, cô kia! Mary quay lại, thách thức: Gì? Con vẹt cười nham nhở: Cô biết rồi còn hỏi!

No comments: