Monday, April 21, 2008

Có 3 anh lên thiên đàng.

Có 3 anh lên thiên đàng. Ngọc Hòang hỏi ng thứ 1: " Tại sao con chết ?? " - " Con phát hiện vợ con đang ngoại tình với thằng khác ở lầu 10 khách sạn New Wolrd,tức quá nên con đã lên đó dzà ném cái tủ lạnh xuống đất,nhưng nặng quá nên con rớt theo --->chết "- Ngọc Hòang hỏi ng thứ 2: " Tại sao con chết ?? " - " Con chạy bộ ngang khách sạn New Wolrd,tự nhiên có cái tủ lạnh rớt ngay đầu con -->chết " - Ngọc Hòang hỏi ng thứ 3 : " Dzậy còn con ?? " - " Dzạ thấy thằng chồng chạy lên, nên con núp trong cái tủ lạnh đó ----"...... Mô phật......

No comments: