Monday, April 21, 2008

Alô, ai đấy?

Alô, ai đấy? A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó? Dạ, tôi là giúp việc Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay Thế bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác Láo, tao là ông chủ Dạ, thế bà chủ ngủ, bà bảo kia là ông chủ ạ Này, muốn có tiền không? Dạ... Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi....Pằng ! A lô, xong chưa Dạ, xong rồi ạ Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước cạnh nhà Dạ, cạnh nhà? Làm gì có hồ nước nào? Nhìn kỹ lại xem nào! Dạ, không có hồ nào ạ Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé

No comments: